cuuhotot@gmail.com
0868.436.811 24/7

Cứu hộ giao thông ô tô rơi xuông vực huyện Đà Bắc – Hòa Bình

Cứu hộ giao thông ô tô rơi xuông vực huyện Đà Bắc – Hòa Bình

Ngày 29 tháng 03 năm 2016 tại huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình là huyện miền núi, giáp với cả Phú thọ, Kỳ Sơn, Mai Châu… nhiều cung đường hiểm trở, giao thông phức tạp người dân thiếu ý thức. Nhiêu năm gần đây xảy ra nhiều tai nạn đáng tiếc. Cứu Hộ Tốt cũng đã triển khai nhiều ca cứu hộ cả tai nạn và xe ô tô gặp sự cố.

Xem thêm ›

1
Chát với chúng tôi